Bibelkreds

En opslået bibel

Den 1. og 3. onsdag i måneden samles bibelkredsen om udvalgte tekster i bibelen.
 

I bibelkredsen indledes samværet med en salme, hvorefter der drikkes kaffe til medbragt brød. Efter endnu en salme er der læsning og gennemgang af dagens tekst. Herefter er der lejlighed til at samtale og synge flere salmer.

Møderne holdes i Sognegården kl. 14.30-16.00

Velkommen i kredsen!

Kaffe koster 5 kr. Kredsens kontakt person er Ib C. W. Skjøth, tlf. 2267 3400.