Samtale med en præst

Det er altid muligt at få en samtale med en præst

Sognepræst Henrik Søgaard Michkelsen, Kirkestien 1, 8260 Viby J. Tlf. 8614 1001, email: hsm@km.dk. Træffes efter aftale. 

Sognepræst Lise Barnkob, Møgelmosevej 16, 8260 Viby J. Tlf. 8614 1912, email: ivb@km.dk. Træffes efter aftale. 

Samtalen kan foregå på præstens kontor, i et lokale i Sognegården eller i eget hjem. Man kan også rette henvendelse til præsten telefonisk eller pr. brev, ligesom det også er muligt at skrive pr. e-mail.
 
Nogle gange kan man som menneske gå omkring med dybe tanker om livet og samlivet med andre mennesker, eller med med spørgsmål om tilværelsen og det med Gud. Nogle gange kan der også være noget, man har fortrudt og gjort forkert. Da kan det være godt at have en anden person at dele det med - et menneske, som har fuldkommen tavshedspligt. I forlængelse af sådan en samtale er der mulighed for at holde en forbønsgudstjeneste for eksempel i kirken, i hjemmet, eller på sygehuset og modtage absolution (tilgivelse) under håndspålæggelse.  
 
Præsterne står også til rådighed for hjemmealtergang i tilfælde, hvor sygdom hindrer én i at komme til kirkens gudstjenester. 

 

Sorg- og livsmodsgrupper

Når vi mister et nærtstående medmenneske, går vores verden. ja vores liv… i stykker. Nogle mennesker kan dele sorgen med familie og venner og derigennem få støtte til at være i det svære og med tiden få mod til at fortsætte livet.

For andre kan det være en hjælp at mødes i en lille gruppe på op til 8 mennesker, som deler de mange blandede følelser af sorg og smerte, måske vrede og lettelse, daglig dag og et spirende håb.

Viby Sogn kan i samarbejde med Folkekirkesamvirket tilbyde deltagelse i en sådan gruppe under fælles ledelse af Niels Schæffer, uddannet ved Diakonhøjskolen og tidligere kirke- og kulturmedarbejder Lisbeth Krabbe.

Der er møde i gruppen hveranden mandag kl. 15.00 - 17.00 i Viby Sognegård. 

For flere oplysninger og tilmelding kontakt Ingelise Funk på 27 28 94 97.