Anmeldelse af fødsel

Baby holder finger i hånd

En fødsel bliver anmeldt direkte til bopælssognet af jordemoderen.

Forældre, der er gift, skal derfor ikke selv anmelde fødslen. Barnet bliver automatisk registreret, og forældrene får fælles forældremyndighed.

Er forældrene derimod ikke gift med hinanden, skal faderskab og eventuelt ønske om fælles forældremyndighed anmeldes via borger.dk inden fire uger efter barnets fødsel.

Moderen modtager fra bopælssognet et brev med vejledning om dette få dage efter fødslen.

Yderligere vejledning og blanketter findes på borger.dk