Begravelse/bisættelse

En kistebuket med bånd

Når nogen dør...

foretrækker de fleste almindeligvis at lade en bedemand ordne papirerne og det praktiske, men man er altid velkommen til at kontakte Det fælles Kirkekontor Aarhus Syd, eller én af præsterne, der gerne hjælper med vejledning og besvarer spørgsmål. 
 
På kirkekontoret aftales tid og sted for bisættelse/begravelse samt hvilken præst, der skal forestå den kirkelige handling.

 

Mindesamvær i sognegården

kontakt Grethe Brøndum, mobil 3026 2673 

 

Aftale om gravsted på Viby Kirkegård

sker ved henvendelse til kirkegårdsleder Trine Klink Raunkjær