Orienteringsmøde om valget

Tirsdag den 17. september er der valg til nyt menighedsråd. Inden da skal der afholdes orienteringsmøder over hele landet og derfor også i Viby Sogn. Det sker den 14. maj kl. 19.00 - 21.30 i Viby Sognegård.

 

Her vil det nuværende menighedsråd fortælle om nogle af deres mange spændende projekter og menighedsrådsarbejdet i de sidste fire år.

Der er også tid til at snakke om fremtidige visioner og planer, og her er alle velkomne til at komme med input og ideer.

Måske har du en ide til noget menighedsrådet skal arbejde med? Måske er det endda noget, du gerne vil være med til? Så kan menighedsrådet måske være noget for dig.

På orienteringsmødet kan du blive meget klogere på både dit lokale menighedsråd og det kommende menighedsrådsvalg.

Det er helt uforpligtende at deltage og alle er velkomne.

 

 


 

Forside af folder

Klik på billedet for at downloade folder om menighedsrådsvalget.

 


 

Har du lyst til at blive en del af Viby Sogns Menighedsråd?

Viby Kirke og Viby Sognegård er en broget smeltedigel af mennesker af alle slags – blandt andet på grund af vores to gode bofæller og samarbejdspartnere: Café Parasollen og Genbrugsen.

I sognegården, på kirkegården og i kirken er der også rigtig mange mennesker lige fra de alleryngste til de allerældste i sognet, som af mange forskellige grunde gør brug for vores tilbud. Som finder og skaber mening i at stoppe op og tage del her hos os. 

Ud over de ansatte, ville intet af dette være muligt uden en bred vifte af frivillige. Helt centralt står menighedsrådet, som har det overordnede ansvar for bl.a. hvordan vi bedst forvalter de penge, som via kirkeskatten bliver givet til vores sogn. Og hvordan er vi med til at sikre, at kirkens tilbud er relevante for sognet.

Dette arbejde kalder på mange forskellige kompetencer og vi spørger derfor:

• Har du viden indenfor økonomi og regnskaber?

• Er du optaget af en grøn og indbydende kirkegård til gavn for både mennesker, dyr og planter?

• Har du indsigt i bygningers pasning og pleje?

• Er du ferm i et køkken og elsker du måske at bage?

• Har du gode ideer til nye gudstjenesteformer?

• Har du ledererfaring og hjerte for den gode arbejdsplads?

• Er du optaget af kirkens arbejde blandt børn og familier?

• Er du ung og vil du være med til at lave tilbud, der rammer din målgruppe?

• Er du dygtig til PR eller de sociale medier, så vi kan nå længere ud?

• Elsker du gode foredrag og vil være med til arrangere?

• Har du en kreativ og krøllet hjerne og har lyst til at dele ideer med os?

• Vil du være medskaber på en kirke, hvor fællesskab er i højsædet?

Kan du svare ja til bare et af disse spørgsmål, så  kig forbi til orienteringsmøde tirsdag den 14. maj kl. 19 i Viby Sognegård, Grundtvigsvej 4, og hør nærmere om menighedsrådsvalget 2024. Vi glæder os til at se dig!

Viby Sogns Menighedsråd

Fakta omkring Viby Sogn

Indbyggere: 8.688

Medlemmer af folkekirken: 5.499

Ansatte i sognet: to præster + 25% cafépræst, organist, to kirketjenere, sognesekretær, kirke- og kulturmedarbejder, kirkegårdsleder, samt tre helårsansatte og en enkelt halvårsansat på kirkegården.

Menighedsråd: 11 valgte medlemmer, dertil mindst 3 suppleanter. Dertil kirke- og kirkegårdsværge.

Antal årlige møder:  10 – 11

Udvalg under menighedsrådet: 

• Forretningsudvalg
• Kirke- og kirkegårdsudvalg
• Stående udvalg (Bygninger)
• Aktivitetsudvalg
• PR-udvalg
• Relationsudvalg
• Gudstjenesteudvalg
• Forældre- børne- og unge- udvalg
• Elsterwerdaudvalg (venskabsmenighed)
• Diakoniudvalg
• Arbejdsmiljøudvalg
• Bæredygtighedsudvalg
• Valgbestyrelse