Vielse

To hænder hånd i hånd

Man henvender sig først til Det fælles Kirkekontor Aarhus Syd for at aftale datoen og tidspunktet for vielsen, derefter til vielseskontoret på Aarhus Rådhus med henblik på at få udleveret en ægteskabserklæring.

Erklæringen kan udfyldes digitalt her under punktet "Ansøg om vielse". Når kommunen har prøvet oplysningerne, kvitterer de ved at sende jer en prøvelsesattest, den må ikke være mere end 4 måneder gammel, når vielsen finder sted.

Prøvelsesattesten afleveres til Det fælles Kirkekontor sammen med begges dåbsattester - medmindre man er døbt i Danmark. Herefter er der en samtale med den præst, der foretager vielsen.

Betingelsen for at man kan blive viet i Viby Kirke er, at en af parterne har bopæl i sognet eller har en klar tilknytning til Viby Sogn.