Børn og unge

Her kan du læse om de mange aktiviteter for børn og unge ved Viby Kirke.


Legestue
Hver tirsdag er der legestue for de mindste i sognegården fra kl. 10.15-12. Alle er velmødte. Se her.


Babysalmesang
Babysalmesang er et holdtilbud til de mindste og deres forældre. Holdet mødes mandag formiddag. Læs mere her.


Engletræf
Engletræffet er vores julegudstjeneste for de mindste. Se her.


Juniorkonfirmander
Viby Kirke inviterer hvert år sognets 3. klasses elever til Juniorkonfirmandundervisning. Vestergårdsskolen, Viby Skole og Interskolen er tilknyttet Viby Sogn: Læs mere her.


Høstgudstjeneste for børn
Vi fejrer høsttiden med en helt særlig gudstjeneste i Viby Sognegård mest for børn.  Læs her.

Kontaktoplysninger