Sikker post

Ifølge EU's dataforordning fra maj 2018 skal al mail-kommunikationen mellem kirke og borger, der indeholder personfølsomme oplysninger, sendes via en krypteret forbindelse.

Personfølsomme oplysninger er f.eks. cpr-oplysninger, information om race og etnisk oprindelse samt politisk og religiøs overbevisning. Henvendelse vedrørende emner som dåb, konfirmation, vielse samt ind- og udmeldelse af folkekirken vil derfor typisk indeholde personfølsomme oplysninger. 

Ønsker du at sende mail til kirkekontoret, menighedsrådet eller en af vores præster, som indeholdende fortrolige oplysninger, skal mailen derfor sendes via en krypteret og dermed sikker forbindelse. 

Sikker formular er en sådan sikker forbindelse. Sikker formular giver dig mulighed for med dit NemID at sende en krypteret mail. Modtageren (kirkekontoret, præsten eller menighedsrådet) sender så sit svar retur til din eBoks. 


Send sikker post til:

Kirkekontoret og Det fælles Kirkekontor Aarhus Syd
Sognepræst Lise Barnkob
Sognepræst Line Theresia Villefrance
Menighedsrådet