Anmeldelse af dødsfald

Dødsfald skal anmeldes af afdødes nærmeste pårørende via borger.dk

Afhængig af det forløb, der ligger forud for dødsfaldet, kontakter man enten læge eller bedemand som det første. Lægen skal fastslå døden, og bedemanden skal hjælpe til med det praktiske omkring hændelsen.

Medlem af folkekirken betragtes normalt som udtryk for, at afdøde har ønsket en kirkelig begravelse/bisættelse. Personer, som ikke er medlem af folkekirken, har ikke krav på at blive begravet eller bisat med gejstlig medvirken.

 

Tidspunkt og sted for begravelsen

Gennem Det fælles Kirkekontor Aarhus Syd aftales tidspunkt og sted for begravelseshandlingen, samt hvilken præst, der skal forestå handlingen. Herefter kontakter de pårørende præsten og aftaler et tidspunkt for begravelsessamtalen.

Begravelser og bisættelser i Viby Sogn kan finde sted enten i Viby Kirke, i Vestre Kapel, eller et af byens øvrige kommunale kapeller. Ønsker man, at handlingen skal finde sted i et andet sogn end Viby Sogn, da kontakter man det pågældende sogns Kordegnekontor.

 

Gravsted

Aftaler omkring gravsted på Viby Kirkegård træffes med kirkegårdslederen på kirkegårdskontoret.