Dåb/navngivning

Barn bliver døbt

Et barn skal ifølge dansk lovgivning have et navn inden det er 6 måneder gammelt. Dette kan ske ved dåb i kirken eller ved navngiving igennem borger.dk. Man kan dog altid få sit barn døbt, også selvom det allerede er navngivet.

Oplysning om mulige for-, mellem- og efternavne fås ved henvendelse til Kordegnekontoret. Lister over godkendte navne findes hos Familieretshuset.

Hvis barnet skal døbes i Viby Kirke, skal I rette henvendelse til vores kordegn i Det fælles Kirkekontor Aarhus Syd på tlf. 8733 4444. Ønsker man, at barnet skal døbes i et andet sogn, rettes henvendelsen dertil.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit barn skal døbes. Hvad dåben reelt betyder eller andre spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte en af kirkens præster.

Drop In-Dåb

I Århus Søndre Provsti holder vi endnu engang DropInDåb. Her er det muligt at komme forbi og blive døbt en fredag eftermiddag, ganske uden tilmelding. Du skal blot medbringe billede-id, og hvis du er under 18 år skal du medbringe tilladelse fra forældremyndighedshavende. 

DropInDåb bliver holdt i Ravnsbjergkirken i Viby (Grøfthøjparken 1). I år afholdes det fredag den 10. november fra kl. 15.30-17.30 – alle er velkomne - uanset bopælssogn eller alder.

Det er aldrig for sent at blive døbt.

DropInDåb er for dig som ønsker at blive døbt under lidt mere uformelle forhold. Du kan både komme alene eller komme sammen med enten gæster, familiemedlemmer eller venner som du ønsker at dele dåbshandlingen med.

Når du ankommer til kirken vil du skulle udfylde nogle papirer, hvorefter du taler med en præst og så foregår selve dåben umiddelbart herefter. Efter dåbshandlingen er det muligt at få en kop kaffe eller et glas bobler kirkens lokaler, ligesom der uddeles en lille dåbsgave til alle de nydøbte. DropInDåb er en stemningsfuld aften med plads til alle.