Dåb/navngivning

Dåb eller navngivning kal ske senest 6 måneder efter fødslen.

Oplysning om mulige for-, mellem- og efternavne fås ved henvendelse til Kordegnekontoret. En komplet liste over godkendte fornavne findes på ast.dk

Hvis barnet skal døbes i Viby Kirke, rettes der henvendelse til Kordegnekontoret. Ønsker man, at barnet skal døbes i et andet sogn, rettes henvendelsen dertil.

Hvis barnet ikke skal døbes, eller skal navngives inden dåb, anmeldes barnets navn via borger.dk

Kontaktoplysninger