Viby Kirke

Kirkens historie
Viby Kirke må være opført af Valdemar den Store omkring år 1150.  Den afløste efter al sandsynlighed en lille stavkirke, som lå nær ved det sted, hvor Åhavevej krydser Viby Ringvej. Læs her om Viby Kirkes spændende historie. Læs mere

Bog og tv om Viby Kirke
Kirken har været kongens ejendom, og den har tilhørt forskellige rige folk, blandt andre den hollandske familie Marselis. Sognepræst Henrik Søgaard Mikkelsen fortæller i bogen "Viby gennem 1000 år" og i Aarhus Stifts tv-kanal om kirkens omtumlede tilværelse. Læs mere

Viby Sogneblad
Viby Sogneblad udkommer fire gange om året. Her kan du læse om de mange arrangementer og aktiviteter, der sker i kirken og i sognegården. Læs mere

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådet afholder møde den tredje tirsdag i måneden. Her kan du følge menighedsrådets arbejde på nært hold. Læs mere

Kontaktoplysninger