Velkommen til Viby Kirke

Kirkevej 3 • 8260 Viby J.
Find vej ->

Kirkekontoret
Viby Sognegård
Grundtvigsvej 4 • 8260 Viby J.
Tlf.: 86 14 10 16

Kontoret er åbent mandag-fredag 10-13. Torsdag tillige 15-17

Kontakt og information ->

Kirken er lukket på grund af omfattende renovering frem til august 2019. Gudstjenester og øvrige aktiviteter foregår indtil da derfor i sognegården.
Du kan følge renoveringen her.

 

 

Det sker

Bodil J. Jørgensen: Verden er ikke så farlig

Højskoleformiddag onsdag den 20. marts kl. 10-12 i Viby Sognegård

Et foredrag om at møde det fremmede med åbent sind. Billedforedraget tager os med til steder som Bhutan, Usbekistan og Nordkorea..

Når vi rejser til fremmede kulturer udfordres vi på, at vi i vesten ikke har patent på det gode liv. Og vi oplever, at det gode liv ikke nødvendigvis handler om materiel rigdom. Foredragsholderen har rejst i 106 lande.

Deltagelse koster 50 kr. inklusiv kaffe og rundstykke

Bare Mænd

Torsdag den 21. marts rykker de bare mænd ind på rådhuset.

Bare Mænd er hygge, herremad og humor. Et uformelt samvær, der ikke kræver noget af dig og giver mulighed for samvær. 

Torsdag den 21. marts tager vi på rundvisning på Aarhus Rådhus med Ango Winther som guide og med efterfølgende besøg på Raadhus Kafeen.

Alle er velkomne, men tilmelding er denne gang nødvendigt.

Sangeftermiddag

Torsdag den 28. marts kl. 14-16 er der højskolesang med Christiane Bayer Hvas ved klaveret.

Højskolesangbøgerne er fundet frem og der kan frit synges på kryds og tværs fra den  store sangskat. 

Christiane Bayer Hvas leder sangen med lidt fortælling indimellem.

Midtvejs er der en pause med kaffe og kage á 30 kr. 

Alle er velkomne til en sangglad eftermiddag.

Drop In-Dåb 29. marts

I den danske folkekirke er det aldrig for sent at blive døbt. Derfor er Folkekirken i Aarhus gået sammen om at tilbyde Drop In-Dåb

Ved et drop in-dåb møder man bare op i det tidsrum kirken er åbent til formålet. Man får en en kort samtale med en præst, og bagefter bliver man døbt. Dåben foregår helt som det plejer, bare uden tilmelding. 

Du kan læse mere om, hvordan dåben mere præcist foregår i sektionen Dåb/navngivning her på hjemmeside. Næste drop in-dåb finder sted i Fredenskirken fredag den 29. marts mellem kl. 16-19. 

Alle er velkomne.

TV-Gudstjeneste

Kom til DR-gudstjeneste i Ravnsbjergkirken den 3. og 4. april 2019

Hver søndag eftermiddag kan man på DR K se gudstjenester optaget rundt om i landet. Onsdag den 3. og torsdag den 4. april kommer DR til Ravnsbjerg for at optage fire gudstjenester, der vil blive vist Påskedag og tre søndage efter.

Gudstjenesterne bliver til i et samarbejde mellem præster fra Ravnsbjergkirken, Frederikskirken og Viby Kirke.  

Alle er velkomne. Læs mere om tv-gudstjenesterne i Sognebladet Nr. 1 / 2019

Legestue

Hver tirsdag mellem 10.15-12 er der legestue for de mindste i sognegården.

Vi starter med at samles og synge og lave sanglege sammen inden legetøjet findes frem. Omkring kl. 11 er der mulighed for at spise sin madpakke og bagefter er der tid til at lege mere inden vi rydder op og lukker kl. ca 12.
Alle er velkomne – her kommer både barnepiger, bedsteforældre, dagplejere, forældre på barsel og hjemmegående med deres børn. Der er ingen tilmelding, man møder bare op.

Kontakt for yderligere information: Caroline B. Thastum, B&U-medarbejder. Mail: b-u@vibykirke.dk

Morgensang

Viby Sognegård indbyder til morgensang hver onsdag kl. 9.30 til ca. 9.45.

Først er der et lille præludium, dernæst en morgenbøn, inden der synges en oftest kendt morgensalme. Den kommende søndags tekst læses af en af kirkens præster, og vi slutter af med at bede Fadervor i kor, inden vi synger anden og sidste salme, og der ønskes en god dag.

Normalt finder morgensangen sted i vores smukke kirke, men da den pt. er under renovering, forgår morgensangen i sognegården i lokale 3. 

Alle er velkomne. 

 

 

Viby Sogneblad nr. 1 2019

Det nye sogneblad er på gaden. Her kan du bl.a. læse om den nye trend i folkekirken, DropInDåb og lidt om Viby Kirkes genåbning.

 

Find gravsted

Ved hjælp af vores online database kan du finde dine afdøde slægtninge på kirkegården. Det er muligt at søge på navn, fødsels- og dødsår.


 

Aktiviteter

Der sker meget i Viby Sogn. Ikke kun om søndagen, men hele ugen igennem. Her er babysalmesang, Højskole-formiddage, sorggrupper, koncerter, Bare Mænd og meget meget mere.

 

Hvad gør jeg?

Find oplysninger om kirkelige handlinger. Læs om dåb, konfirmation, vielse, bisættelse og andre kirkelige handlinger.

 

Viby Kirkes historie

Viby Kirke menes at være opført af Valdemar den Store omkring år 1150.  Læs her om kirkens spændende historie.

Gudstjenester

Gudstjenester er kernen i enhver menighed. Her kan vi fejre nadver og få en lille tænkepausei hverdagen. Læs her om forskellige gudstjenesterformer.

 

 

Kalenderen

Galleri

Se billeder fra renoveringen af kirken. Klik på billedet.

 

Renovering af kirken


 

Dagens ord

Dagligt får du et videoklip med en præst, der reflekterer over et bibelord. Der lægges op til at tænke over store og små aspekter af livet. 

 

Se alle gudstjenester og aktiviteter i Viby Kirke og Viby Sognegård


 

Kontaktoplysninger