Velkommen til Viby Kirke

Babysalmesang

Mandag den 23. april starter nyt hold op.

Tilmeldingen skal ske til Caroline B. Thastum via mailen b-u@vibykirke.dk. I mailen skal jeg bruge forælders fulde navn, barnets fornavn, forælders email og telefonnummer. Det er gratis at deltage.

 

 

Viby Sogneblad nr. 4 2017

Bibelkreds

Onsdag den 21. februar kl. 14.30-16

December-februar byder på en gennemgang af Apostlenes Gerninger. Apostlenes Gerninger er den femte bog i Det Nye Testamente. Den er en fortsættelse af Lukasevangeliet og ifølge overleveringen er den skrevet af evangelisten Lukas. Skriftet beretter om apostlene og andre tidlige kristnes gerninger i tiden efter Jesu opstandelse og himmelfart.

Bibelkredsen er åben for alle der har lyst til at høre mere og være med i en snak om bibelteksterne og deres mening og betydning. I bibelkredsen indledes samværet med en salme, hvorefter der drikkes kaffe til medbragt brød. Efter endnu en salme er der læsning og gennemgang af dagens tekst. Herefter er der lejlighed til at samtale og til at synge flere salmer.

 

 

Spaghettigudstjeneste

Torsdag den 22. februar kl. 17

Kom og vær med til spaghettigudstjeneste i Viby kirke.

Vi skal synge, danse, høre historie, se hvad der gemmer sig i kufferten og lege.
Efter gudstjenesten er der spaghetti med kødsovs ovre i sognegården.
Det koster 20 kr. for voksne at spise med børn er gratis.

Alle er velkomne!

 

 

Babymassage i legestuen

Tirsdag den 27. februar

Babymassage og motorik i Legestuen.
 
Fysioterapeut Rikke Lindgaard afholder to kurser i legestuen i løbet af foråret. Rikke Lindgaard er uddannet fysioterapeut med speciale i baby- og børnefysioterapi.
Første gang vi får besøg i Legestuen er tirsdag den 27. februar, hvor emnet er babymassage. Rikke vil demonstrere, og hjælpe jer med at lære nogle øvelser. Der vil være en snak om tilknytning og samvær.
 
Det er gratis at deltage, men af hensyn til plads er det nødvendigt at tilmelde sig til Caroline B. Thastum på b-u@vibykirke.dk
Legestuen er åben for alle. Vi starter med at lege lidt inden oplægget går i gang. De, der gerne vil lege, imens oplægget kører, får også mulighed for det. Omkring kl 11 sætter vi os til bords for at spise madpakker, og bagefter er der tid til mere leg inden legestuen lukker kl 12.
 
 
 
 

Sogneaften

Tirsdag den 27. februar kl. 19.30

Vejen fra jægerkorps til prædikestol

Stephen Egede Glahn kommer i Viby Sognegård og fortæller sin spændende og inspirerende skæbnehistorie. Han har arbejdet mange år i efterretningstjenesten og er siden blevet sognepræst i Munke Bjergby-Kirke ved Sorø. Siden 2005 har han været pastor, foredragsholder og skribent.

Entré, inklusiv foredrag, kaffe og kage 50 kr.
Viby og Ravnsbjerg menighedsråd

 

 

 

 

Folkekirkens nødhjælp

Søndag den 11. marts

Vi samler håb ind

Folkekirkens Nødhjælps indsamling afholdes altid anden søndag i marts. Pengene går til mennesker i nød ud fra princippet hjælp til selvhjælp. Vi arbejder i 25 lande med katastrofehjælp, minerydning, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling. De penge, du samler ind ved Folkekirkens Nødhjælps indsamling, går både til akutte katastrofer og langvarige, bæredygtige projekter. Men også til vores arbejde med menneskerettigheder, minerydning og ekstrem ulighed.  
Tilmeld dig på blivindsamler.dk eller følg linket her: https://www.noedhjaelp.dk/vaer-med/indsamling/bliv-indsamlerutm_source=Direct&utm_medium=plakat&utm_content=blivindsamlerdk&utm_campaign=Indsamling2018

 

 

Gudstjenester og aktiviteter


 

Kontaktoplysninger