Velkommen til Viby Kirke

Kirkevej 3 • 8260 Viby J.
Find vej ->

Kirkekontoret
Viby Sognegård
Grundtvigsvej 4 • 8260 Viby J.
Tlf.: 86 14 10 16

Kontoret er åbent mandag-fredag 10-13. Torsdag tillige 15-17

Kontakt og information ->

Kirken er lukket på grund af omfattende renovering. Gudstjenester og øvrige aktiviteter foregår derfor i sognegården de næste mange måneder.

 

 

Det sker

Bibelkreds

Onsdag den 16. januar kl. 14.30-16

En gennemgang af Apostlenes Gerninger. 
Apostlenes Gerninger er den femte bog i Det Nye Testamente. Den er en fortsættelse af Lukasevangeliet og ifølge overleveringen er den skrevet af evangelisten Lukas. Skriftet beretter om apostlene og andre tidlige kristnes gerninger i tiden efter Jesu opstandelse og himmelfart.

Bibelkredsen er åben for alle der har lyst til at høre mere og være med i en snak om bibelteksterne og deres mening og betydning.

Musikalsk foredrag om The Beatles

Højskoleformiddag onsdag den 23. januar kl. 10-12.

Musiker og foredragsholder Peter Søvad vil tage os på en skøn rejse tilbage i tiden, til de fire Beatles-drenge fra Liverpool, som i 60’erne lagde hele verden for deres fødder med charme, udstråling og et helt fantastisk musikalsk talent.

Han vil både spille deres dejlige sange og fortælle eventyret.

Kyndelmissegudstjeneste mest for børnefamilier

Torsdag den 31. januar

Lige nu er det meget, meget mørkt og meget, meget koldt. Derfor har man i mange år fejret lysfest eller kyndelmisse i kirken på dette tidspunkt af året - fejret at "nu vender det" - nu vender lyset og varmen snart tilbage igen. Derfor skal vi tænde en masse lys og fejre at lyset og kærligheden er stærkere end mørket. At Gud nok skal sørge for at skubbe vinteren væk og lade livet gro frem igen overalt omkring os. Vi skal synge, bede og høre historie.

Efter gudstjenesten er der spisning. Maden koster 20 kr. for voksne, men er gratis for børn.

Legestue

Hver tirsdage mellem 10.15-12 er der legestue for de mindste i sognegården.

Vi starter med at samles og synge og lave sanglege sammen inden legetøjet findes frem. Omkring kl. 11 er der mulighed for at spise sin madpakke og bagefter er der tid til at lege mere inden vi rydder op og lukker kl. ca 12.
Alle er velkomne – her kommer både barnepiger, bedsteforældre, dagplejere, forældre på barsel og hjemmegående med deres børn. Der er ingen tilmelding, man møder bare op.

Kontakt for yderligere information: Caroline B. Thastum, B&U-medarbejder. Mail: b-u@vibykirke.dk

Morgensang

Viby Sognegård indbyder til morgensang hver onsdag kl. 9.30 til ca. 9.45.

Først er der et lille præludium, dernæst en morgenbøn, inden der synges en oftest kendt morgensalme. Den kommende søndags tekst læses af en af kirkens præster, og vi slutter af med at bede Fadervor i kor, inden vi synger anden og sidste salme, og der ønskes en god dag.

Normalt finder morgensangen sted i vores smukke kirke, men da den pt. er under renovering, forgår morgensangen i sognegården i lokale 3. 

Alle er velkomne. 

 

 

Viby Sogneblad nr. 4 2018

Det nye sogneblad er på gaden. Her kan du bl.a. læse præstens klumme om lyset i mørket, det lys der tændes julenat. 


 

Find gravsted

Ved hjælp af vores online database kan du finde dine afdøde slægtninge på kirkegården. Det er muligt at søge på navn, fødsels- og dødsår.


 

Aktiviteter

Der sker meget i Viby Sogn. Ikke kun om søndagen, men hele ugen igennem. Her er babysalmesang, Højskole-formiddage, sorggrupper, koncerter, Bare Mænd og meget meget mere.

 

Hvad gør jeg?

Find oplysninger om kirkelige handlinger. Læs om dåb, konfirmation, vielse, bisættelse og andre kirkelige handlinger.

 

Viby Kirkes historie

Viby Kirke menes at være opført af Valdemar den Store omkring år 1150.  Læs her om kirkens spændende historie.

Gudstjenester

Gudstjenester er kernen i enhver menighed. Her kan vi fejre nadver og få en lille tænkepausei hverdagen. Læs her om forskellige gudstjenesterformer.

 

 

Kalenderen

Galleri

Se billeder fra renoveringen af kirken. Klik på billedet.

 

Renovering af kirken


 

Dagens ord

Dagligt får du et videoklip med en præst, der reflekterer over et bibelord. Der lægges op til at tænke over store og små aspekter af livet. 

 

Se alle gudstjenester og aktiviteter i Viby Kirke og Viby Sognegård


 

Kontaktoplysninger