Hvad gør jeg...

Velsignelse af et barn ved dåb

Her finder du oplysninger om kirkelige handlinger og personregistrering. For yderligere information kontakt venligst kordegnekontoret.
 

Anmeldelse af fødsel

En fødsel bliver anmeldt direkte til bopælssognet af jordemoderen. Læs mere her.
 

Faderskab

Her kan du læse om reglerne for registrering af faderskab til barnet. Klik her.
 

Dåb/navngivning

Et barn skal ifølge dansk lovgivning have et navn inden det er seks måneder gammelt. Læs mere her.
 

Konfirmation

Hvordan foregår konfirmationer og konfirmationsforberedelserne i Viby Kirke. Læs her.
 

Vielse

For at blive gift i Viby Kirke skal en af parterne have bopæl i sognet eller have en klar tilknyning til Viby  Sogn. Læs her hvad der ellers skal til
 

Navneændring

Har du spørgsmål om reglerne for navneændring, så klik her.


Anmeldelse af dødsfald

Efter et dødsfald er der mange ting de pårørende skal tage stillilng til. Læs her.


Begravelse/bisættelse

Oftest er det en bedemand, der ordner papirerne og det praktiske, men man er altid velkommen til at kontakte kordegnekontoret for vejledning. Se her.


Samtale med en præst

Det er altid muligt at få en samtale med en præst. Samtalen kan foregå på præstens kontor, et et lokale i sognegården eller i eget hjem. Læs mere her.
 

Besøgsven

Er du interesseret i at blive besøgsven eller kunne du tænke dig at få besøg, så se hvad du skal gøre her.
 

Bliv frivillig

Viby Kirke og Sognegård er meget mere end de ansatte, Rigtig mange ting kan kun lade sig gøre, fordi frivilige hjælper til. Læs her hvordan du kan blive frivillig.
 

Menighedspleje

Menighedsplejen arbejder for, at der kan ydes julehjælp til udsatte familier og udleveres spisebilletter til Café Parasollen til værdigt trængende. Læs mere her.

 

Sikker post

Mails til kirken, som indeholder personfølsomme oplysninger såsom cpr.nr og information om religiøs overbevisning, skal sendes som sikker post. Se her, hvordan du gør.