Morgensang

Nærbillede af orgelpiber

Viby Kirke indbyder til morgensang hver onsdag kl. 9.30 til ca. 9.45.

Først er der et lille præludium, dernæst en morgenbøn inden der synges en oftest kendt morgensalme. Den kommende søndags tekst læses af en af kirkens præster, og vi slutter af med at bede Fadervor i kor, inden vi synger anden og sidste salme, og der ønskes en god dag.

Alle er velkomne.