Faderskab

Far med baby på brystet

Ugifte forældre kan få registreret faderskabet til deres barn i forbindelse med registrering af barnets fødsel.

Dette sker med NemId via borger.dk inden 14 dage efter barnets fødsel. Blanketten udfyldes digitalt her

Er faderskabet ikke registreret inden 14 dage sendes det til Statsforvaltningen.

Anerkendes faderskabet ved brug af omsorgs- og ansvarserklæringen, får forældrene automatisk fælles forældremyndighed over barnet.

Hvis man har spørgsmål til registrering af faderskab, er man velkommen til at kontakte Det fælles Kirkekontor Aarhus Syd.