Gudstjenesteformer

Vi er alle forskellige, og derfor er der behov for forskellige former for gudstjenester, som tager højde for forskelle i alder, livssituation m.m. Du vil herunder kunne læse om de forskellige gudstjenestetilbud, som Viby Kirke har.

Højmesse

Hver søndag kl. 10 er der højmesse i Viby Kirke.
 
Det er en gudstjeneste, som følger det foreskrevne ritual og følger de tekster, som der hver søndag skal prædikes over.
 
Der vil ofte være dåb ved vores højmesse og altid både prædiken og altergang. Det er en gudstjeneste for de, der holder af den traditionelle form - dog præget af traditioner, som er særlige for Viby. 
 
Her kan bl.a. nævnes, at dåbsfamilierne altid tænder et dåbslys for deres nydøbte barn, at kirkekoret står øverst i kirken, når de synger deres motet - så vi kan se dem -, og at vi er glade for Holger Lissners bønner og kollekter, dem bruger vi undervejs.
 
Ind- og udgangsbøn foretages af en flok af frivillige kordegne, og efter gudstjenesten er der hver søndag kirkekaffe eller kirkejuice i våbenhuset, hvor alle er velkomne til at stoppe op og få en kop og en snak.

 

Parasolgudstjenester


Nogle gange om året arrangerer café-præsten Jens Maibom Pedersen nogle gudstjenester særligt for Café Parasollens gæster i Viby Kirke. De annonceres altid i kirkebladet, og alle er velkomne!
 
 www.cafe-parasollen.dk
 

 

Plejehjemsgudstjenester

Hver måned afholdes der gudstjeneste for beboerne på begge sognets plejehjem:
 
Gudstjenesterne afholdes på skiftende onsdage kl. 10.30. Datoerne findes i kalenderen.
 
Det er åbne gudstjenester, og alle er velkomne til at deltage.
 
To gange om året inviteres beboerne i stedet til gudstjeneste i Viby Kirke - til en påskegudstjeneste i ugen op mod Palmesøndag og til en adventsgudstjeneste i begyndelsen af december. Hver gang kl. 10.30.
 
Disse gudstjenester erstatter de omkringliggende plejehjemsgudstjenester, så det er altid en god idé at tjekke kirkens kalender, inden man evt. dukker op til dem.


 

Familiegudstjenester

Det er ikke altid let at have børn med til en almindelig højmesse. Derfor bliver søndagens højmesse kl. 10 et par gange om året erstattet af en familievenlig gudstjeneste, hvor både gudstjenestens form og indhold henvender sig særligt til børn.
 
Palmesøndag indbyder vi særligt de børn, som indenfor det seneste år har kunnet fejre deres 5 års dåbsjubilæum til en gudstjeneste, hvor dåben vil være i fokus. Men alle er velkomne, og det er samtidig påskens eneste gudstjeneste særlig for børn - så hele påskeugens fortælling bliver derfor fortalt, så alle kan være med.
 
BUSK-gudstjenesten ligger hvert år den sidste søndag i oktober. Det er også den dag, vi går over fra sommertid til vintertid, og det gør ikke noget, at man derfor den dag kan sove én time længere. Det er en særlig gudstjeneste, hvor samarbejdet mellem Børn, Unge, Sogn og Kirke fejres. 

 

Lørdagsdåb 

Ud over dåb ved søndagens højmesse, er der flere gange om året mulighed for lørdagsdåb. For nogle familier er det lettere at samle gæsterne den dag. Der kan være op til fire dåb til en lørdagsgudstjeneste, som ligger placeret om formiddagen kl. 10 – akkurat som om søndagen. Men til forskel fra den almindelige højmesse er der ingen altergang, og gudstjenesterne er i højere grad bygget op omkring dåbshandlingen.

Datoerne vil løbende blive oplyst her på hjemmesiden.

 

Hjemmealtergang

Hvis man på grund af sygdom ikke er i stand til at deltage i de gudstjenester, som foregår i kirken, er man altid velkommen til at kontakte én af kirkens præster med ønsket om en gudstjeneste i hjemmet eller på sygehuset.
 
Gudstjenesten vil blive planlagt i samarbejde med værten, og præsten vil medbringe salmebøger og nadversæt - hvis der er ønske om altergang.
 
Det plejer at være afslappede og hyggelige gudstjenester, og det kan være en god anledning til at få snakket om nogle væsentlige ting.
 
Hjemmegudstjenester eller hjemmealtergang er en vigtig del af præstens arbejde.