Menighedsplejen

Billede af en der får overrakt en pose med julehjælp

Menighedsplejen arbejder for, at der kan ydes julehjælp til udsatte familier og udleveres spisebilletter til Café Parasollen til værdigt trængende.

Menighedsplejen yder ligeledes støtte til trængte personer/familier i sognet, som for eksempel kan få hjælp til at holde ferie med sine børn.
 

Julehjælp

Julen er en særlig kristen højtid, som alle gerne skulle have mulighed for at fejre. Har man behov for en håndsrækning op mod jul, er der mulighed for at søge om julehjælp i Viby Sogns Menighedspleje.

Julehjælpen ydes fortrinsvis til enlige forsørgere med hjemmeboende børn. Hjælpen ydes i form af en julekurv fra købmanden. For at søge om julehjælp skal man benytte et skema, der kan fås på kirkekontoret.

Ansøgningsskemaet afleveres på kirkekontoret og skal være os i hænde senest   onsdag den 30. november kl. 13.00. 

Gaver til Menighedsplejen modtages med tak! - kan indbetales på Menighedsplejens konto: 9860 – 892 – 00 - 00852