Velkommen til Viby Kirke

Babysalmesang

Mandag den 23. april starter nyt hold op.

Tilmeldingen skal ske til Caroline B. Thastum via mailen b-u@vibykirke.dk. I mailen skal jeg bruge forælders fulde navn, barnets fornavn, forælders email og telefonnummer. Det er gratis at deltage.

 

 

Viby Sogneblad nr. 1 2018

Folkekirkens nødhjælp

Indsamlingen 2018

Stor tak til deltagerne ved årets indsamlig og til de mange borger der har bidraget til det flotte resultat. Flot at I kæmpede jer gennem det dårlige vejr.

Slutresultatet  herfra blev at 43 indsamler har samlet 33.873 kr ind til verdens fattige og desforuden et stor ukendt beløb på Mobilpay.

Igen tak til alle, der var med og har bidraget!

mvh

kjeld

Højskole

Onsdag den 21. marts kl. 10-12

Om Putins Rusland

Mette Skak har en ph.d. i statskundskab og er lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
Rusland er en nøgleaktør som stormagt i Danmarks nærområde. Mange danskere spørger sig selv: Hvor er Rusland på vej hen? Hvordan lever russerne i disse år?

Deltagelse koster 50 kr. inklusiv kaffe og rundstykke.
Husk: Der kan bestilles smørrebrød i Café Parasollen dagen før højskoledagen på tlf. 86117703

 

 

Bibelkreds

Onsdag den 21. marts kl. 14.30-16

Marts-maj 2018 byder på en gennemgang af Apostlenes Gerninger. Apostlenes Gerninger er den femte bog i Det Nye Testamente. Den er en fortsættelse af Lukasevangeliet og ifølge overleveringen er den skrevet af evangelisten Lukas. Skriftet beretter om apostlene og andre tidlige kristnes gerninger i tiden efter Jesu opstandelse og himmelfart.

Bibelkredsen er åben for alle der har lyst til at høre mere og være med i en snak om bibelteksterne og deres mening og betydning. I bibelkredsen indledes samværet med en salme, hvorefter der drikkes kaffe til medbragt brød. Efter endnu en salme er der læsning og gennemgang af dagens tekst. Herefter er der lejlighed til at samtale og til at synge flere salmer.

 

 

Informationsaften om demens

Torsdag den 22. marts kl 19.30

Oplæg med en fagkonsulent, en pårørende og en præst

Viby sogn er gået sammen med Århus kommune om denne vigtige informationsaften. Hvad enten du er pårørende, ven eller nabo til et menneske med demens, kan du denne aften få mere at vide om, hvoran du bedst møder og støtter den sygdomsramte.
En kommunal demenskonsulent fortæller som sygdommen og dens måder at komme til udtryk. En pårørende fortæller om, hvordan samværet kan bibeholdes, og præsten fortæller om at leve med den store sorg, det er, at blive syg med demens,og hvad det gør ved de pårørende.

Det er gratis at deltage.

 

 

Palmesøndags dåbsjubilæum

Familiegudstjeneste den 25. marts kl. 10

Familiegudstjeneste for alle og dåbsjubilæum for de børn, der blev døbt i kirken for 5 år siden.
Gudstjenesten er i børnehøjde og prædikenen er et lille dramastykke der handler om påskens historie.

Alle er velkomne!

 

 

 

Gudstjenester og aktiviteter


 

Kontaktoplysninger