Menighedsrådsvalg 2020

Om valget
Der skal være menighedsrådsvalg i år og som noget nyt skal menighedsrådet vælges på en valgforsamling, hvor kandidaterne opstilles og vælges. Valgforsamlingen finder sted over hele landet tirsdag den 15. september. I Viby Sogn afholdes forsamlingen i Viby Sognegård. 
Menighedsrådet vælges for en fireårig periode og skal i Viby Sogn bestå af 11 medlemmer. Dertil kommer vore to præster samt to suppleanter. Flere af de nuværende rødder har valgt at stoppe ved udgangen af denne periode, så der er brug for nye kræfter for sognet. 

 

Om orienteringsmøde
Hvad laver så et menighedsråd, og hvorfor er det måske noget for dig? Det kan du få svar på på et orienteringsmøde i sognegården tirsdag den 18. august kl. 19. Orienteringsmødet er en del af det årligt tilbagevendende menighedsmøde. Her vil det siddende menighedsråd orientere om arbejdet i den forløbne periode, fortælle om kommende opgaver, regler for valgforsamlingen, og om hvor mange kandidater der skal vælges til menighedsrådet i Viby Sogn. Mødet er offentligt og alle interesserede er meget velkomne. 

 

Valgforsamlingen 15. september
Valget til det nye menighedsråd foregår som nævnt på en såkaldt valgforsamling den 15. september. Her opstilles kandidaterne, der bliver mulighed for debat og de opstillede kandidater vælges ved en skriftlig afstemning. Ugen efter, den 22. september, vil resultatet blive offentliggjort, og første søndag i advent, den 29. november 2020 kan det nyvalgte menighedsråd så træde sammen og begynde arbejdet. 


 
Noget for dig?
Hvis du tror, menighedsrådsarbejdet er noget for dig, så mød op til orienteringsmødet i juni og til valgforsamlingen i september eller kontakt en af de nuværende medlemmer for at høre nærmere om, hvad et menighedsråd laver. Det eneste, der kræves for at opstille til menighedsrådet, er, at du er over 18 år og medlem af folkekirken. Så har du lyst og energi til at gøre en positiv indsats for dit lokalområde, er chancen der nu. Som menighedsrådsmedlem kan du arbejde med stort set alt, du har lyst og evner til. Om du har interesse for personalepleje, bygningers vedligeholdelse, kirkegårdens udvikling, økonomi, oplysende og underholdende sociale aktiviteter for børn og voksne etc., så er mulighederne der i et menighedsråd. Vi løser store og små opgaver sammen i en hyggelig og god omgang med hinanden. 

 

Mere info
• Menighedsrådsvalg.dk - om menighedsrådets arbejde og hvad de forskellige roller i rådet beskæftiger sig med.
• Menighedsraad.dk - Landsforeningen af menighedsråds' egen informationsside om menighedsrådsvalget 2020
• Aarhus Stift - stiftets hjælp og guide til arbejdet i et menighedsråd
Folkekirken.dk - fem små videoer om arbejdet i et menighedsråd
 

Valgkalender 2020

18.  august
Orienteringsmøde

15. september
Valgforsamling

22. september
Valgresultatet offentliggøres

29. november
Nyvalgt menighedsråd træder sammen

 

Viby Menighedsråd

Liste over medlemmer i det nuværende menighedsråd

Se referater fra tidligere menighedsmøder

 

Kontaktoplysninger