Dagsorden til næste menighedsrådsmøde

Torsdag 17. september 2020 kl. 19 i Viby Sognegård.

 
Punkter til beslutning


1. Godkendelse af dagsorden 

2. Vedr. Damtoften 9: Beslutning om valg af nedbrydnings-entreprenør og igangsættelse af arbejdet 

3. Beslutning om ansøgning af penge i provstiet – udviklingspuljen – til opstart af lokalplanarbejdet vedrørende Kirkestien 1 (der skal stiftes en selvejende organisation som kan stå for udlejning til kulturelle foreninger m.fl.; det kræver lidt hjælp fra arkitekt og måske advokat 


Punkter til drøftelse 

1. Nye aktiviteter evt. med støtte fra provstiets udviklingspulje 


Referater fra udvalgene

a) Forretningsudvalget
 
b) Kirke- og kirkegårdsudvalget
 
c) Stående udvalg (Bygningsudvalg)
 
d) Aktivitets- og kunstudvalg
 
e) Redaktions-og PR-udvalget
 
f) Tur- og festudvalg
 
g) Elsterverda-udvalget
 
h) Arbejdsmiljøudvalget
 
i) Børn- og ungeudvalget
 
j) Diakoniudvalget
 
k) Gudstjenesteudvalget
 
l) Tilbygningsudvalget
 
m) Velkomstudvalget
 
n) Valgbestyrelsen 
 
 
Orientering – skrivelser og meddelelser

Orienteringspunkter. Tages kun op til drøftelse, hvis der er kommentarer fra menighedsrådets medlemmer.

a) Siden sidst fra præsterne

b) Fra kontaktpersonen

 
Eventuelt


Næste ordinære møde den 20. oktober 2020 kl. 19.00

Kontaktoplysninger

 •  
  Viby Sognegård             Viby Kirke
  Grundtvigsvej 4   Kirkevej 3
  8260 Viby J   8260 Viby J

   

 • Telefon: 8614 1016
 • Email: viby.sognaarhus@km.dk