Dagsorden til næste menighedsrådsmøde

Tirsdag 16. oktober 2018 kl. 19 i Viby Sognegård

Punkter til beslutning
1. Godkendelse af dagsorden
2. Skal vi deltage i næste års ”Kirkedage” ?
3. Ansættelse af ny Kirke- og kulturmedarbejder på børne/unge området
4. Beslutning om afrensning af Viby kirkes kirkeskib samt istandsættelse af bænke-lysestager
5. Opsætning af eksisterende skilt ”Viby Sognegård” ved indgangen til Sognegården
6. Revisionsprotokollat vedr. årsregnskab for 2017
7. Endelig budget for 2019. Og endelig godtkendt ligning for 2019
 
Punkter til drøftelse
1. Menighedsmødets ideer og oplæg i vort regi. Kan vi direkte tage initiativer? Hvem vil arbejde videre med konkrete opgaver? Fik vi kontakt til personer, som vil yde en indsats i vort sogn? MV.
2. Skal vi i Viby gøre en indsat for ”Drop-In – Dåb eller Vielse eller Konfirmation”?
 
Referater fra udvalgene
a) Forretningsudvalget
b) Kirke- og kirkegårdsudvalget
c) Stående udvalg (Bygningsudvalg)
d) Aktivitets- og kunstudvalg
e) Redaktions-og PR-udvalget
f) Tur- og festudvalg
g) Elsterverda-udvalget
h) Arbejdsmiljøudvalget
i) Børn- og ungeudvalget
j) Diakoniudvalget
k) Gudstjenesteudvalget
l) Renoveringsudvalget
m) Velkomstudvalget
 
Orientering – skrivelser og meddelelser
Orienteringspunkter. Tages kun op til drøftelse, hvis der er kommentarer fra menighedsrådets medlemmer.
a) Siden sidst fra præsterne
b) Fra kontaktpersonen
 
Eventuelt
 
Næste ordinære møde den 20. november 2018 kl. 19.00

Kontaktoplysninger