Dagsorden til næste menighedsrådsmøde

Tirsdag 21. januar 2020 kl. 19 i Viby Sognegård.

 
Punkter til beslutning
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Liturgidebat – form og dato 
3. Indkøb af salmebøger (der er ikke indkøbt nogen endnu efter tidligere diskussion om indkøb) 50 stk. til kirken pris incl. moms kr.12.155,00 (pris før rabat kr.17.450) 15 stk. (store) til at have på Høskovkollegiet pris kr.4650,75 (pris før rabat 5.535,00) alle incl. guldtryk med Viby Kirke 

 

Punkter til drøftelse 

1. Besøg fra Elsterwerda 
2. MR-valg 
3. Indretning af lokale 4 til undervisning 
4. Renovering af skamler og ekstra stole til kirken 

 
 
Referater fra udvalgene

a) Forretningsudvalget
b) Kirke- og kirkegårdsudvalget
c) Stående udvalg (Bygningsudvalg)
d) Aktivitets- og kunstudvalg
e) Redaktions-og PR-udvalget
f) Tur- og festudvalg
g) Elsterverda-udvalget
h) Arbejdsmiljøudvalget
i) Børn- og ungeudvalget
j) Diakoniudvalget
k) Gudstjenesteudvalget
l) Renoveringsudvalget
m) Velkomstudvalget
 
 
Orientering – skrivelser og meddelelser

Orienteringspunkter. Tages kun op til drøftelse, hvis der er kommentarer fra menighedsrådets medlemmer.

a) Siden sidst fra præsterne
b) Fra kontaktpersonen
 
 
Eventuelt
 

Næste ordinære møde den 18. februar 2020 kl. 19.00

Kontaktoplysninger