Påsken i Viby Sognegård

Påsken regnes for den største kristne højtid og markeres til minde om Jesu korsfæstelse og begravelse. Påskedag falder altid på første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Helligdagene op til markerer begivenheder i Jesu lidelseshistorie. Palmesøndag den 14. april kl. 10.
Jesu indtog i Jerusalem - dåbsjubilæum ved Henrik Søgaard Mikkelsen
Denne søndag holder vi gudstjeneste i børnehøjde med dåbstræf for alle de børn, som er blevet døbt i Viby Kirke for fem år siden. Folkekoret kommer og synger. 

Palmesøndag er søndagen før påskedag, hvor Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel og bliver modtaget som en konge med palmegrene og kapper, der bliver smidt på vejen foran ham.

 

Skærtorsdag den 18. april kl. 19
Jesu nadver - aftengudstjeneste ved Henrik Søgaard Mikkelsen
Efter gudstjenesten serverer vi et mindre traktement af hjemmebagt brød, vin, cider m.m.

Skærtorsdag er dagen før Jesu korsfæstelse, hvor han tager afsked med sine disciple ved den sidste nadver, og hvor han vasker deres fødder. Deraf navnet skær, der betyder ren. Om aftenen går han ud i Getsemane Have, hvor han bliver forrådt af Judas og taget til fange af ypperstepræsternes folk.

 

Langfredag den 19. april kl. 10
Jesu korsfæstelse - gudstjeneste ved Henrik Søgaard Mikkelsen
Efter gudstjenesten er der ikke kirkekaffe.

Langfredag er dagen, hvor Jesus bliver stillet for den romerske statholder Pilatus, dømmes til døden, bespottes med en tornekrone, piskes og korsfæstes, dør og begraves. 

 

Påskedag, søndag den 21. april kl. 10
Den tomme grav og Jesu opstandelse - gudstjeneste ved Lise Barnkob

Påskedag er dagen, hvor tre kvinder, deriblandt Maria Magdalene, efter korsfæstelsen og begravelsen går ud til graven for at salve Jesus, men finder graven tom. Jesus er opstået fra de døde. 

 

2. påskedag, mandag den 22. april kl. 10
Vandringen til Emmaus - gudstjeneste ved Lise Barnkob

2. påskedag er dagen efter påskedag og dagen, hvor man tager hul på de 40 dage, Jesus er på jorden, til han farer til himmel på Kristi himmelfartsdag.

Kontaktoplysninger