Nye coronaregler for folkekirken

Følgende retningslinjer er gældende i Viby Kirke og Viby Sognegård frem til 2. påskedag 5. april 2021:

I kirken

Gudstjenester og kirkelige handlinger herunder begravelser og bisættelser vil højst vare 30 minutter. Gudstjenesterne bliver uden nadvergang og kirkekaffe efterfølgende.

Vi holder 2 meters afstand til hinanden. Personer, der til dagligt er i tæt kontakt, kan dog sidde med normal afstand til hinanden. Det betyder, at der maksimalt er plads til 18 personer i kirken plus 2 i våbenhuset.

Gudstjenesterne og de kirkelige handlinger bliver uden fællessang. Til gengæld vil vi i højere grad afspille musik og salmesang over kirkens lydanlæg, ligesom kirkens kor og kirkesanger selvfølgelig vil synge for menigheden. 

Mundbind eller visir er påkrævet for alle over 12 år og skal bæres til og fra kirken og når man bevæger sig rundt i kirken. Når man sidder ned, må man tage beskyttelsen af. Kravet om mundbind gælder dog ikke for deltagere, som har en central rolle under de konkrete ceremonier i kirken dvs. dåbsforældre, faddere, brudepar og de nærmeste blandt begravelsesgæsterne.

Kirken er åben i dagtimerne til personlig andagt, dog skal man her være opmærksom på at overholde forsamlingsloftet på max. 5 personer. 

Ved den del af bisættelser og begravelser, der foregår udendørs, må der ikke være flere end 50 personer til stede samtidigt og man skal holde 2 meters afstand til personer som ikke er fra samme husstand.

 

I sognegården

Sognegården er lukket frem til og med 18. apirl. Kontorerne passes i vidt omfang hjemmefra. 

Præster og det øvrige personale kan kontaktes pr. telefon eller via mail og lokalerne i sognegården er - modsat hidtil - nu omfattet af forsamlingsforbuddet på max. 5 personer.

Alle arrangenemter i Viby Sognegård er derfor aflyst indtil videre. 

 

Kirkeministeriets retningslinjer

Læs her Kirkeministeriets "Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i
folkekirken og andre trossamfund
"
(Senest revideret 7. januar 2021)