Nye corona-regler for Viby Kirke

Coronakrisen er igen blevet alvorlig i landet. Vi skal fortsat passe godt på hinanden og efterleve myndighedernes krav og anbefalinger for at undgå smittespredning.  

Det nye forsamlingsforbud på højest 10 personer gælder imidlertidig ikke indendørs i de lokaler, som kirken råder over. Derfor er det fortsat muligt at afholde diverse aktiviteter både i kirken og i sognegården. 

Dog skal følgende krav og retningslinjer overholdes.

 

Brug mundbind

Mundbind eller visir er påkrævet for alle over 12 år både i kirken og i sognegården og skal bæres, når du ankommer til og når du forlader kirkens lokaler, samt når du går rundt. Når man sidder ned, må man tage beskyttelsen af. Kravet om mundbind gælder dog ikke for deltagere, som har en central rolle under de konkrete ceremonier i kirken dvs. dåbsforældre, faddere, brudepar og de nærmeste blandt begravelsesgæsterne. Foredragsholderne og øvrige optrædende ved arrangmenter i sognegården behøver heller ikke at bære mundbind. 

Sprit af

Husk at spritte hænderne af. Der står holdere til afspritning i våbenhuset og flere steder i sognegården.

Hold afstand

Til gudstjenester og de øvrige handlinger i kirken skal man holde 1 meters afstand til personen ved siden af. Personer, der til dagligt er i tæt kontakt, kan dog sidde med normal afstand til hinanden. Samme regler gælder til arrangementer i sognegården. Her har vi sat borde og stole op, så der er den nødvendige afstand mellem pladserne. 

Hvis der synges, skal der være 2 meter mellem deltagerne. I kirken er hveranden bænk derfor afspærret. 

Forsamlingsforbuddet - med og uden sang

Antallet af personer, der må være i kirken beregnes ud fra særlige afstands- og arealkrav. Uden sang er der adgang for 1 deltager pr. 2 kvm gulvareal, når personerne i det væsentlige sidder ned. Med sang beregnes 4 kvm gulvareal på deltager. 

Det betyder, at der ved gudstjenester med sang maksimalt må være 30 personer i kirken. Uden sang er der plads til 60 i kirken. 

Ved bisættelser og begravelser med sang må der max. være 30 personer i kirken. Uden sang er der plads til 50 pga. forsamlingsforbuddet på max. 50 uden for kirken.

Uden for kirken må der max. forsamles 50 personer ved bisættelser og begravelser. Det gælder også, når kisten bæres ud og følget inde fra kirken samles udenfor. 

Ved øvrige handlinger, f.eks. bryllupper, gælder forbuddet om max. 10 personer uden for kirken. 

I den store sal i sognegården er der ved bordopstilling max. plads til 32 personer. 

Brug af sognegården

Reglen, om at forsamlingsforbuddet på max. 10 personer ikke gælder for kirken og de lokaler kirken råder over, kan imidlertid ikke udstrækkes til private, klubber og foreninger m.v., som lejer eller låner et lokale af kirken. 

Defor er det desværre ikke muligt for eksempel at tilbyde mindesamvær til forsamlinger større end 10 personer.

Kontaktoplysninger

 •  
  Viby Sognegård             Viby Kirke
  Grundtvigsvej 4   Kirkevej 3
  8260 Viby J   8260 Viby J

   

 • Telefon: 8614 1016
 • Email: viby.sognaarhus@km.dk