Sogneaftener

I stedet for sogneaftner i efteråret 2018 inviterer menighedsrådet til et menighedsmøde tirsdag den 25. september.

 

 

Menighedsmøde i Viby Sogn.

Det er også din kirke!

Invitation til Viby Sognegård 25. september 2018 kl. 17.00 – 20.30

Som folkekirkemedlem, hvad enten du bor i Viby Sogn eller har løst sognebånd hertil, indbydes du til en spændende aften i selskab med andre, som også vil være med til at sætte deres præg på vores kirke og sognegård.

Menighedsrådet har inviteret udviklingskonsulent,sogneræst og cand.theol Berit Weigand Berg fra Kirkefondet til at fremlægge nøgletal fra vores sogneprofil.   

 

Det handler om at se på, hvem der bor i vort sogn. Deres alder, deres arbejde, medlemskab af kirken etc.- Disse tal vil både være nutidige (2017/2018), men de vil også gå helt tilbage til 2004 og kan derfor give os et godt billede på, hvordan sognet har udviklet/forandret sig over de sidste 10-15 år.

 

Alle får mulighed for at være med i diskussionen om Viby Sogns fremtid, og sammen kan vi inspirere hinanden til at finde relevante kirketilbud til såvel børn, unge, voksne som ældre. Vi vil overveje, hvordan vi bedst mulig gør brug af vores dejlige sognegård i samarbejde med Genbrugsen og Café Parasollen. For dem, som har lyst til at fortsætte samtalen og være med fremover, vil det være muligt at indgå i eksisterende udvalg eller danne nye arbejdsgrupper.

 

Det er et gratis arrangement med foredrag kl.17 og fællesspisning kl.18 og endnu et foredrag kl.19. Vi forventer stor tilslutning, men må af pladshensyn begrænse os til 70 deltagere, hvorfor du bedes tilmelde dig på kordegnekontoret (86 14 10 16) viby.sognaarhus@km.dk senest torsdag den 20.september.

 

Da det er et menighedsmøde vil regnskab for 2017 også være tilgængeligt, ligesom menighedsrådet vil orientere om renoveringen af kirken.

Vel mødt i Viby Sognegård, Grundtvigsvej 4, 8260 Viby J

 

Med venlig hilsen Viby Menighedsråd

Kontaktoplysninger