Kultureftermiddage

Kultureftermiddagene i Viby Sognegård byder på to typer foredragsmøder. Frikvarter og Højskole, hvor Frikvartererne hører til i den lette og underholdende genre, mens Højskoledagene bliver mere oplysende og debatskabende . Begge foregår på tirsdag-eftermiddage mellem kl. 14-16. 

Frikvartererne afholdes 2. tirsdag i måneden. Præsterne deltager og der er kage til kaffen. Prisen er 40 kr. for det hele, underholdning, kaffe og kage.

Højskoledagene afholdes 3. tirsdag i måneden. Her vil du blive engageret og inviteret til debat af dagens foredragsholder. Prisen er 50 kr. for foredrag, kaffe og kage. 

Du skal ikke tilmelde sig på forhånd, bare møde op. Hvis du er dårligt gående, kan du få en deletaxa ved at kontakte Hillebert Christensen på telefon nummer 5353 8289 eller via mail: hille@webspeed.dk

Vel mødt ! Vi glæder os til at se dig.

 

Vores nye kirke

Frikvarter tirsdag 10. september kl. 14-16 i kirken og i sognegården.

Kirken har været igennem en lang renovering. Vi starter oppe i kirken, hvor menighedsrådsformand Hans Christian Feindor vil fortælle om renoveringen. I kirken skal der også synges, så vi mærker klangen fra kirkerummet. Herefter er der diasshow i sognegården med billeder fra renoveringen, og der serveres kaffe og kage.


 

Viby – fra kongesæde til forstad

Højskole tirsdag 17. september kl. 14-16 i sognegården.

Tove Glud Rasmussen fra lokalhistorisk  råd kommer og fortæller om Vibys fascinerende historie. Viby er omtalt i Saxos Danmarkskrønike i 1176. Herefter ved vi ikke ret meget om Viby før svenskekrigene i 1600-tallet, hvor byen led meget. Viby var dengang et landbosamfund, som langsomt i 1900-tallet ændredes til Aarhus’ største forstad.


 

Carl Nielsen i ord og toner

Frikvarter tirsdag 8. oktober  kl. 14-16 i sognegården.

Johan Bender fortæller om Carl Nielsen, om hans fynske barndom, konservatorietiden i København og hans musikalske udfoldelser i sange og symfonier. Foredraget illustreres med mange billeder fra komponistens liv, og vi får også lejlighed til at synge med på nogle af hans kendte sange.


 

Kærestebreve

Højskole tirsdag 15. oktober kl. 14-16 i sognegården.

En forestilling af Henning Hansen og Karen Borberg. Karen og Henning spiller to elskende, som aldrig fandt melodien sammen – men som alligevel oplevede en kærlighed, der var større og stærkere, end mange mennesker får lov til at opleve den i deres liv. Det er en gribende og humoristisk forestilling om livslang kærlighed mellem to mennesker. 


 

Fra Grundtvig til Kim Larsen

Frikvarter tirsdag 12. november kl. 14-16 i sognegården.

Fra Grundtvig til Kim Larsen. Oplev en tidsrejse med sange fra Grundtvig til Kim Larsen i selskab med foredragsholder Birgitte Hansen. Og som altid er der også kaffe og kage til.


 

Maria Magdalene

Højskole tirsdag 19. november kl. 14-16 i sognegården.

En fortælling om påske ved Kirsten Vindum. Vi går påsken i møde sammen med Maria Magdalene, ledsaget af musik, film, fortælling og billeder – samt fælles salmesang. Maria Magdalene var en af Jesu disciple og stod ham tilsyneladende lige så nær som de tolv apostle. Og så var hun blandt de første vidner til Jesu opstandelse.


 

Julehygge med præsterne

Frikvarter tirsdag den 10. december kl. 14-16 i sognegården.

Adventshygge med præsterne. Traditionen tro stiller præsterne op denne eftermiddag og spreder julehumør til alle.

Kontaktoplysninger