Foredragsrække om Vibys lokalhistorie

I efteråret 2019 havde Viby lokalhistoriske Forening og Arkiv i samarbejde med Viby Kirke en foredragsrække i Viby Sognegård med forskellige emner om Viby. Det vil vi fortsætte med her i marts 2020, dog i mindre målestok med max 20 hver gang, Derfor er tilmelding nødvendig – se nedenfor.

Foredragene holdes i sognegården i lokale 4 på 1. sal (der er elevator), hver gang kl. 15.00 – 16.30 med en kaffepause. Pris 20 kr. pr. gang inkl. kaffe.

Så vidt muligt vil foredragene være ledsaget af billeder, og deltagerne må meget gerne bidrage med egne billeder.


Tilmelding efter ”først til mølle” til: arkivets mail vibylok@gmail.com, pr. telefon 89 40 95 65 i Viby lokalhistoriske Arkivs åbningstid mandage kl. 15.30-17.30 eller til arkivets leder Klavs Klercke Rasmussen pr. telefon 40 20 13 66.

 

NB: Foredragene den 12. og 19. marts er udskudt til engang i efteråret på grund af coronavirus. 

   Torsdag den 5. marts 2020

Viby Kirkes aktiviteter

For knap 100 år siden begyndte FDF sine aktiviteter i Viby. Sognepræst Henrik Søgaard Mikkelsen vil fortælle om ungdomsarbejdet og andre aktiviteter gennem årene. Foredraget vil blive suppleret af nogle af de Vibyborgere, der kan huske tiden fra de kom med og berette om deres erindringer. 

   Torsdag den 12. marts 2020

Håndværk og industri i Viby

I efteråret var der et foredrag om små butikker i Viby. Nu skal vi høre om de mange håndværksvirksomheder samt større og mindre industrivirksomheder i Viby. I begyndelsen opstod de tilfældige steder, men senere ved Viby Kommunes mellemkomst i udlagte områder. Foredraget vil være ved arkivleder Klavs Klercke Rasmussen og arkivmedarbejder Tove Glud Rasmussen.

   Torsdag den 19. marts 2020

Barn og ung i Viby

Jytte Kristensen, som i efteråret fortalte om Vibys små butikker, vil fortælle om det at have været barn og ung i Viby.

Kontaktoplysninger

 •  
  Viby Sognegård             Viby Kirke
  Grundtvigsvej 4   Kirkevej 3
  8260 Viby J   8260 Viby J

   

 • Telefon: 8614 1016
 • Email: viby.sognaarhus@km.dk