Juniorkonfirmander

Viby Kirke inviterer hvert år sognets 3. klasses elever til Juniorkonfirmandundervisning. Vestergårdsskolen, Viby Skole og Interskolen er tilknyttet Viby Sogn. 

Juniorkonfirmandundervisning er et frivilligt og gratis tilbud, hvor børnene bliver introduceret til den lokale kirke og kristendommen.

I skoleåret 2017/2018 starter vi Juniorkonfirmandundervisning i Viby Kirke og Sognegård torsdag d. 11. januar 2018, kl. 14.30-16. Juniorkonfirmanderne mødes 7 torsdag eftermiddage og slutter af med at medvirke i gudstjenesten søndag d. 4. marts 2018, kl. 10. 

Undervisningen varetages af Viby Kirkes præster Lise Barnkob og Henrik Søgaard Mikkelsen, samt B&U-medarbejderen.

Børnene modtager et brev med en invitation fra kirken på hjemadressen. Skulle brevet udeblive, så kontakt B&U-medarbejderen. 

 

Kontakt: B&U-medarbejder på b-u@vibykirke.dk eller 86144201

Sted og telefonnummer
Vi tager af og til billeder i undervisningen til brug på vores hjemmeside: www.vibykirke.dk. Hvis du/I ikke ønsker, at billeder af jeres barn kommer på hjemmesiden, sæt da kryds her.

Kontaktoplysninger