FDF i Viby

FDF handler om at give børn og unge et ståsted at møde verden fra.

FDF bygger på fire pinde, nemlig: Relationer, leg, tro og samfundsengagement.

Kort fortalt handler det om at FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever og vokser i mødet med voksne der har noget på hjertet. At vi i FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på et folkekirkeligt grundlag.
I FDF bliver verden større, når vi gennem leg og udfordringer lærer at indgå i forpligtende fællesskaber.
I FDF Skabes der ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere, der engagere sig i den verden, vi lever i.

Det er store ord, som vi i FDF Viby forsøger at leve op til. I vores daglige virke leves det ud gennem leg, ansvar og udfordringer. Vi flytter grænser sammen i et trygt fællesskab.

Er der noget for dig, så mød op en torsdag på Damtoften 20, i Viby. Hvis du vil vide mere kan du finde mere info på vores hjemmeside: http://fdfvibyj.dk/ eller på vores Facebook side FDF Viby J.

Kontaktoplysninger